GNSK esports

Het GNSK en esport, een gedurfd- en gewaardeerd initiatief!

In Artikelen, Nieuws by caro vosLeave a Comment

Op 12 februari jl. hebben we een klein artikel gepubliceerd over het GNSK, het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap, dat van 9 t/m 11 juni wordt gehouden in Eindhoven. Voor de eerste keer wordt esports als sport bevestigd binnen een toernooi met traditionele sporten. Dit is een positieve ontwikkeling voor esports, dus namen we contact op met het GNSK.

Tim Schillemans en Nena Leenen lichtten de keuze toe.

Wat kwalificeert esports volgens het GNSK als sport?

Tijdens de promotie van het GNSK  hebben we al gemerkt dat mensen verschillende beelden hebben bij het begrip esports. Het punt dat we dan steeds uit leggen is dat de competitiviteit de doorslag geeft dat esports ook recht heeft op een Nederlands Studenten Kampioenschap. Het gaat niet om het spelen van een spelletje maar er komt, net als bij andere sporten, training en tactiek bij kijken. In Eindhoven is dit twee jaar geleden al beaamd door de Eindhovense Studenten Sportfederatie door esports onderdeel te maken van de federatie .

Wat ziet het GNSK als toegevoegde waarde in esports?

Een van de doelstellingen voor dit jaar is om het GNSK een Eindhovens ‘randje’ te geven. Hiervoor zijn we al in overleg met de overkoepelende Urban Sports vereniging, maar we wilden ook kijken hoe we dit in de sporten naar voren konden laten komen.

ESEVzephyr

Wij zijn, net als bij alle andere verenigingen, het gesprek aan gegaan met de ESEV Zephyr (Eindhovense Studenten eSports Vereniging Zephyr) om te bespreken of het een optie zou zijn. Na het eerste gesprek kwam er een hoop enthousiasme uit de vereniging en na wat onderzoek bleek dat dit enthousiasme gedeeld werd door zusterverenigingen van Zephyr. Deze garantie tot deelnemers en het enthousiasme gaf voor ons de doorslag dat esports een goede kans van slagen heeft op het GNSK.

Hoeveel esports inschrijvingen zijn er al?

Teams schrijven zich in via de sportkoepel in hun stad wanneer ze hun team compleet hebben. De inschrijvingen zijn net een week open, dus er zijn op dit moment nog geen definitieve inschrijvingen. Omdat ESEV Zephyr goed contact heeft met haar zusterverenigingen zijn de verwachtingen dat dit helemaal goed gaat komen. Ook is het zo dat er in elke stad wel gamers te vinden zijn, we hebben de OSSO’s (Overkoepelende Studenten Sport Organisatie) meegegeven te proberen die te bereiken zodat zij zich ook kunnen vertegenwoordigen.

Hebben jullie specifieke esports vrijwilligers nodig?

Aan de ene kant roept de organisatie van een sport als esports een hoop nieuwe uitdagingen op, maar aan de andere kant is het concept ook weer vrij simpel. Wanneer er een ruimte en apparatuur beschikbaar zijn ben je eigenlijk al een heel eind. Nog steeds zijn er vrijwilligers nodig om dit allemaal op te zetten, denk aan de aansluitingen van de internetverbinding en de indeling van de ruimte. Hiervoor is een commissie aangesteld.
Lijkt het je leuk om mee te doen of mee te helpen, bekijk dan op de website van het GNSK naar de mogelijkheden als deelnemer of vrijwilliger: http://www.gnsk.nl/inschrijven/.

Hoe ziet de organisatie van het esports toernooi eruit?

gaming

Om de verschillende aspecten binnen esports te vertegenwoordigen is er gekozen voor 3 spellen:
League of Legends, Super Smash Bros 4 en Hearthstone. Daarbij worden League of Legends en Hearthstone gespeeld via de online server. Om dit te laten werken maken we gebruik van het internet dat aanwezig is op het Eindhovens Studenten Sportcentrum. ESEV Zephyr heeft al eerder een zelfde soort evenement georganiseerd op dit netwerk, dit is hetzelfde netwerk als over de hele TU/e en zal voldoende zijn om dit weekend om te dragen.

Voor de precieze spelregels verwijzen we graag naar de website http://www.gnsk.nl/esports/, hier staat duidelijk uitgelegd hoe het toernooi zal verlopen. Voor de scheidsrechter is de commissie nu op zoek naar een onafhankelijke vrijwilliger. In principe gelden de regels van de computer natuurlijk, vals spelen zal dan door deze extra persoon en de commissie beoordeeld worden.

Is het SSN* het eerste land in Europa dat esports toevoegt, ook al is het nu een keuzesport?

Het is welbekend dat er overal ter wereld meer aandacht naar esports uitgaat, in Nederland ontpopt zich dat in de laatste paar jaar in de studenten esports verenigingen. Of de SSN de eerste in Europa is om dit toe te voegen is mij niet bekend, maar het zou goed kunnen!

Wordt esport opgenomen als vast onderdeel van de SSN competitie, inclusief deelname aan de Europese Studenten Kampioenschappen (ESK)?

Op dit moment is er nog geen ESK in esports, dit is iets waar wij nu als organisatie geen invloed op hebben. Wellicht dat dit over een aantal jaar wel zou kunnen. Maar ik denk dat esports zich daarvoor eerst zal moeten bewijzen als stabiele factor de komende jaren. Of esports onderdeel blijft van het GNSK is moeilijk te zeggen. Omdat het GNSK elk jaar in een andere stad wordt georganiseerd wordt er iedere keer opnieuw gekeken naar de middelen- en de mogelijkheden om sporten op te zetten. Wel denk ik dat, wanneer het er volgend jaar niet als onderdeel van het GNSK er bij zit, er een van de grotere verenigingen in Nederland op staat en een eigen NSK organiseert.

Wat doet het GNSK voor de stichting Gambia Sport?

Gambia Sport

Gambia Sport

Van de € 43 die elke GNSK deelnemer betaalt voor een heel weekend sporten, eten&drinken, verblijf en feest gaat er € 0,50 naar het goede doel van dit jaar: stichting Gambia Sport. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen in Gambia kunnen sporten. Naast het doneren van sportkleding zamelt de stichting ook geld in voor de bouw van een school in Gambia. Wij vragen iedereen dus ook om oude (sport) kleding mee te nemen naar het GNSK. Daarnaast is Gambia Sport ook erg blij met gebruikte- of overjarige materialen zoals gsm’s, schrijf- en tekenmateriaal en werkende (ook oudere) computers en laptops. Alles gaat rechtstreeks naar scholen, leraren en de lokale bevolking in Gambia.

De stichting Gambia Sport zal ook met een kraampje en/of kleine activiteit aanwezig zijn tijdens het GNSK om zichzelf te presenteren, over de invulling hiervan zijn we nog aan het overleggen.

*SSN:
Stichting Studentensport Nederland (SSN) is op het gebied van studentensport de grootste studentenorganisatie van Nederland. Als koepelorganisatie behartigt SSN de belangen van de ruim 130.000 aangesloten sportende studenten in Nederland. Het GNSK valt onder de SSN.